Morgan Ågren & Film Featured In Swedish Newspaper, Söndag

Sondag

Google Translate Version

“You’re like an old årgångsvin”

A few years ago, Morgan Agren Voted the world’s leading fusion drummer. Now a unique US-produced film about him recorded.

Why get a single drummer from Sweden a two-hour documentary made ​​about him?
– That’s right improbable that whatsoever is made documentaries about drummers. The thing is that Carl King, who filmmaker named , was thinking of doing a documentary about three drummers. And already after day two he asked if it was okay that the film would only be about me. I know he likes what I’ve done but I also believe that he thought it was a bit exotic to do a portrait on a non-American.

What is the film about ?
– He followed me with the camera , in principle, around the clock. It is not a film for trumnördar. For long moments there is no drumming at all but talk about how it is to live as a musician with all that implies. On YouTube you can see a trai – smiles.

You play mostly abroad, with kultar – tister as Bill Laswell, Allan Holdsworth and Zappa band Banned from Utopia. Why are there so many who want to work with you?
– I simply believe that the Internet causes people to find each other more easily.

Were you thinking that this was what you would do when clinical you were a teenager at home in Umeå?
– I played live first time when I was seven years old and visited my father’s dance band Rolf Lennartz and I knew then that this is the only thing I want to do. I have not gone clear any school, I got bad grades, I have no education, I only cared about one thing. What you get back is now well that it is like a vulture – malt årgångsvin as some would try. Footnote: Fusion is a mix of various musical genres, in this case, rock and jazz.

Age 46 years.
Family: Wife Tina Ahlin, Alvin 10 years and Jack russel dog billie (” He’s found a comfortable spot next to my bass drum”).
Lives : VÄRMDÖ.
Do: musician.
Current: with the DVD “Morgan Agren’s Conundrum : A Percussive Misadventure.”
Favorite Drummer: Christian Vander in French band magmas.

My söndagsval
I like sleep without being woken by the bell. I do like to work but Tina is good to introduce labor, computer and mobile – free days. It does good. We like to pick mushrooms, eat Indian food and see a movie.

Original Text

”Man är som ett gammalt årgångsvin”

För några år sedan blev Morgan Ågren framröstad som världens främste fusion-trummis. Nu har en unik USA- producerad film om honom spelats in.

Varför får en enkel trumslagare från Sverige en tvåtimmars dokumentärfilm gjord om sig?
– Det är rätt osannolikt att det över huvud taget görs dokumentärer om trummisar. Grejen är att Carl King, som filmaren heter, tänkte göra en dokumen- tär om tre trummisar. Och redan efter dag två frågade han om det var okej att filmen bara skulle handla om mig. Jag vet att han gillar det jag har gjort men jag tror också att han tyckte det var lite exotiskt att göra ett porträtt på en icke-amerikan.

Vad handlar filmen om?
– Han följde mig med kameran i prin- cip dygnet runt. Det är inte en film för trumnördar. Långa stunder är det inget trumspel alls utan snack om hur det är att leva som musiker med allt vad det innebär. På Youtube kan man se en trai- ler.

Du spelar mest utomlands, med kultar- tister som Bill Laswell, Allan Holdsworth och Zappabandet Banned from Utopia. Varför är det så många som vill jobba med dig?
– Jag tror helt enkelt att Internet gör att folk hittar varandra lättare.

Tänkte du att det var det här du skulle syssla med när du var tonåring hemma i Umeå?
– Jag spelade live första gången när jag var sju år och gästade min pappas dans- band Rolf Lennartz och jag visste redan då att det här är det enda jag vill göra. Jag har inte gått klart någon skola, jag fick dåliga betyg, jag har ingen utbildning, jag har bara brytt mig om en sak. Det man får tillbaka nu är väl att man är som ett gam- malt årgångsvin som vissa vill smaka på. Fotnot: Fusion är en blandning av olika musikgenrer, i det här fallet rock och jazz.

Ålder: 46 år.
Familj: Hustru Tina ahlin, alvin 10 år och Jack russelhunden billie (”Han har hittat en skön plats bredvid min bastrumma”). Bor: Värmdö.
Gör: musiker.
Aktuell: med dvd:n ”morgan Ågren’s conundrum: a percussive misadventure”. Favorittrummis: christian Vander i franska bandet magmas.

Mitt söndagsval
Jag vill sova länge utan att bli väckt av klockan. Jag gillar ju att jobba men Tina är bra på att införa arbets-, dator- och mobil- fria dagar. det gör gott. Vi gillar att plocka svamp, äta indisk mat och se en film.

Leave a Reply